Znaczenie spedycji morskiej dla globalnego handlu

Znaczenie spedycji morskiej dla globalnego handlu

Postępująca globalizacja prowadzi do stopniowego znoszenia barier pomiędzy krajami i wzmacniania relacji handlowych. Swobodna wymiana międzynarodowa i międzykontynentalna wymaga doskonałej organizacji sektora spedycji morskiej.
Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest rola transportu morskiego w światowej gospodarce?
 • Jakim czynnikom podlega transport morski?
 • Jak transport morski wpływa na handel międzynarodowy?

Jaka jest rola transportu morskiego w światowej gospodarce?

Transport morski odgrywa ważną rolę dla funkcjonowania światowej gospodarki. Wynika to z kilku czynników jak:

 • wzrost wielkości światowej produkcji,
 • duży popyt,
 • ograniczenie barier w tej dziedzinie gospodarki,
 • rozwój przemysłu stoczniowego,
 • nowe metody transportu towarów (ruch wahadłowy eliminujący tzw. puste przebiegi).

Aż 90% całego handlu światowego jest transportowane drogą morską. To niepodważalny fundament międzynarodowego handlu. Jednocześnie daleko z tyłu pozostaje m.in. transport drogowy, kolejowy i lotniczy.

Globalna gospodarka bazuje na swobodzie wymiany handlowej. Sprawny przepływ towarów ułatwia doskonale rozwinięty transport morski. Jaką przewagę uzyskuje nad innymi formami przewozu dóbr? Oto najważniejsze korzyści:

 • Ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć koszty transportu przy zachowaniu płynności i terminowości przewozu ładunków.
 • Praktycznie nieograniczona ładowność frachtu morskiego, co pozwala na swobodną wysyłkę dowolnej ilości towarów.
 • Nowoczesne rozwiązania umożliwiają sprawny i bezpieczny transport zróżnicowanego asortymentu. Dzięki zaawansowanej technologii obecnie można transportować drogą morską właściwie wszystkie towary.
 • Potężny zasięg handlowy, który przewyższa wszystkie inne rodzaje transportu.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa transportu. Firmy spedycyjne zapewniają kompleksowe ubezpieczenie towaru w transporcie. Jednocześnie wypadkowość w tym sektorze jest najniższa spośród wszystkich gałęzi transportu.

Spedycja morska wyróżnia się ekonomią, olbrzymim zasięgiem, brakiem ograniczeń w zakresie wielkości towarów, możliwością transportu dowolnych dóbr oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

AT Shipping

Jakim czynnikom podlega transport morski?

Obecnie drogą morską odbywa się transport 70% wartości światowego handlu. Jest to kwota rzędu 16 bilionów dolarów. W roku 2014 obroty w światowym przewozie ładunków drogą morską przekroczyły 10 miliardów ton. W 2017 roku zanotowano postęp o kolejne 4%. Eksperci przewidują dalszy, dynamiczny wzrost do 2030 roku.

Transport kontenerów morskich stanowi spoiwo światowej gospodarki i kręgosłup międzynarodowego handlu. Jednocześnie warto pamiętać, że wiele czynników wpływających na spedycję morską w bezpośredni sposób odbija się na sprawności oraz kosztach procesów budujących globalny handel. Chodzi przede wszystkim o:

 • czas trwania spedycji, która szczególnie na długich trasach może trwać tygodniami,
 • koszty operacyjne i paliwowe, które są obecnie bardzo nieprzewidywalne i bezpośrednio zależne od fluktuacji na rynkach światowych,
 • regulacje prawne i konieczność spełnienia wymagań różnych jurysdykcji,
 • kwestie środowiskowe, które nabierają priorytetowego znaczenia w funkcjonowaniu poszczególnych państw.
AT Shipping

Jak transport morski wpływa na handel międzynarodowy?

Transport morski daje możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i usprawnienia dotychczasowych relacji. Spedycja drogą morską:

 • Otwiera nowe kierunki zarówno w zakresie importu, jak i eksportu towarów. Zamówić i dostarczyć kontener z Chin do Polski to zadanie, które nie stanowi obecnie najmniejszego problemu.
 • Zapewnia swobodę wymiany towarów. Obecnie firmy nie muszą ograniczać się do określonego obszaru w poszukiwaniach kontaktów handlowych. Mogą współpracować z dostawcami i odbiorcami na całym świecie.
 • Gwarantuje dostępność towarów na wielu rynkach. Jednocześnie przedsiębiorcy zyskują szanse ekspansji na rynki, które do tej pory były dla nich niedostępne. 
 • Zwiększa konkurencję. Duża dostępność towarów z różnych źródeł pobudza konkurencję, co w teorii powinno przekładać się na poprawę jakości oferowanych dóbr.
 • Usprawnia łańcuch dostaw. To redukuje konieczność tworzenia zapasów bezpieczeństwa. Dzięki temu firmy nie muszą zamrażać środków na tworzenie tzw. stocku i mogą na bieżąco korzystać z dostępnych zasobów finansowych.

Warto pamiętać, że transport morski odgrywa ważną rolę nie tylko w handlu międzynarodowym. Ułatwia także migrację ludzi między kontynentami. Doskonałym przykładem jest mienie przesiedlenia z USA do Polski. Dzięki spedycji morskiej istnieje łatwość przeprowadzki praktycznie w dowolne miejsce na kupi ziemskiej. To daje nie tylko swobodę, ale także ułatwia podjęcie trudnej decyzji o przeprowadzce do odległego zakątka świata.

Znaczenie spedycji morskiej dla globalnego handlu zależy nie tylko od rozwiniętej floty oraz sieci portów, ale także sprawnego działania samych firm spedycyjnych. Warto pamiętać, że ważną częścią transportu morskiego jest zapewnienie legalności przewozu ładunku. Kluczowe znaczenie ma dopełnienie niezbędnych formalności, których wymaga agencja celna w danym kraju. Znajomość obowiązujących przepisów i sprawność w przepływie dokumentów zapewnia odpowiednią przepustowość handlu pomiędzy krajami oraz kontynentami.