Wyzwania i rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa i regulacji w transporcie morskim

Wyzwania i rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa i regulacji w transporcie morskim 

Obecnie aż 90% całego handlu światowego odbywa się drogą morską. Statki przewożą ładunki stanowiące aż 70% wartości globalnego handlu. Transport morski daje ogromne możliwości, ale jednocześnie spotyka na swojej drodze wiele trudności i zagrożeń.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są największe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa transportu morskiego?
  • Jak poprawić bezpieczeństwo w transporcie morskim?

Jakie są największe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i regulacji transportu morskiego?

Pomimo oczywistych zalet transport kontenerów morskich zderza się z wieloma wyzwaniami. Najważniejsze z nich to:

  • Czas trwania spedycji

Dla większości firm i całych gospodarek czas jest jednym z najważniejszych zasobów. Pomimo wysokiej wydajności kosztowej transport morski jest cały czas wolniejszy od przewozów lotniczych. Oczywiście trudno zakładać, że statki zaczną pływać szybciej, niż latają samoloty. Warto pamiętać, że spedycja jest dużo bardziej złożonym procesem. Dlatego tak ważne jest generowanie oszczędności czasu przy załadunku, rozładunku czy samej odprawie. Uproszczenie i zautomatyzowanie pewnych procedur może jeszcze bardziej zwiększyć konkurencyjność transportu morskiego.

  • Kwestie środowiskowe

Pod względem emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę przewożonego towaru transport morski jest bardziej efektywny od lotniczego. Niestety ogólna wielkość emisji szkodliwych związków jest bardzo duża w spedycji morskiej. Statki wydzielają do atmosfery nie tylko dwutlenek węgla, ale także inne związki jak tlenki siarki. Do tego należy dodać wszelkie incydenty związane z wyciekiem ropy lub innych substancji do wody, które powodują poważne i długotrwałe szkody dla całych ekosystemów.

  • Regulacje prawne

Transport morski ma charakter międzynarodowy. W praktyce oznacza to, że statki muszą spełniać ściśle określone wymagania stawiane przez różne kraje. Począwszy od kwestii bezpieczeństwa, a na normach środowiskowych kończąc. Konkretnym regulacjom podlegają także same ładunki. Doskonałym przykładem jest mienie przesiedlenia. Firmy transportowe i spedycyjne muszą być przygotowane pod kątem znajomości norm prawnych oraz zdolności do ich wypełnienia.

  • Koszty operacyjne i paliwowe

Ceny paliw są bardzo nieprzewidywalne i zależne od sytuacji na rynku światowym. To w prosty sposób prowadzi do dużych wahań w zakresie kosztów operacyjnych i wydatków związanych z samym transportem. Zazwyczaj są one przenoszone na klientów. W najbliższej przyszłości ten problem może się pogłębiać. Wynika to z coraz większych restrykcji środowiskowych. Presja na redukcję emisji szkodliwych związków może zmusić przewoźników do wdrożenia droższych rozwiązań technologicznych lub wykorzystania czystszych paliw. To wyraźnie podniesie koszty spedycji.

  • Nieprzewidywalność oraz ryzyka na morzu

Współczesne statki dysponują wieloma rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa. Wysokie standardy oraz zaawansowane technologie nie są w stanie wyeliminować wielu nieprzewidywalnych czynników ryzyka. Należą do nich na przykład zmienne warunki pogodowe, które powodują opóźnienie dostaw. W dalszym ciągu duży problem stanowią ataki pirackie, które są zagrożeniem dla ładunku oraz załogi.

W tym aspekcie fundamentalne znaczenie ma zaangażowanie Unii Europejskiej oraz NATO w odbudowę stabilności państw w regionach najbardziej zagrożonych piractwem. Służy temu m.in. uczestnictwo państw członkowskich w międzynarodowych misjach jak Połączona Grupa Zadaniowa 151 czy operacja NATO Ocean Shield. Bezpieczny transport morski wymaga sprawnej współpracy o charakterze długofalowym.

 

AT Shipping

Jak poprawić bezpieczeństwo w transporcie morskim?

Pojęcie bezpieczeństwa w transporcie morskim można rozpatrywać w trzech obszarach:

  • Bezpieczeństwo człowieka

Wszelkie regulacje prawne na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo człowieka. Wszystkie przepisy i procedury zachowania na morzu szczegółowo opisują działania, jakie należy podejmować w sytuacjach kryzysowych. Bardzo ważne jest także odpowiednie przygotowanie osób uczestniczących w realizacji transportu morskiego. Niezależnie od pełnionej funkcji wszyscy pracownicy przechodzą regularne szkolenia oraz kursy specjalistyczne. Ważne jest nie tylko działanie w sytuacjach kryzysowych, ale także niwelowanie ryzyka ich wystąpienia.

  • Bezpieczeństwo statku

Transportując kontener z Chin lub innego zakątka świata należy zadbać nie tylko o bezpieczeństwo załogi, ale także samego statku. Współczesne jednostki są wręcz naszpikowane nowoczesnymi technologiami. Ułatwiają one swobodną żeglugę nawet na trudnych akwenach. Innowacyjne rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo załogi oraz ładunku. Kluczowe jest nie tylko wdrażanie nowych rozwiązań, ale także utrzymanie dotychczasowych urządzeń w perfekcyjnym stanie technicznym. Sprawność wszystkich podzespołów zmniejsza ryzyko nawet w sytuacji, gdy zawiodą umiejętności człowieka.

  • Bezpieczeństwo ładunku

Warto pamiętać, że ubezpieczenie towaru w transporcie gwarantuje ochronę mienia właściciela, a nie samego ładunku. Oczywiście jest to bardzo ważna kwestia, której przestrzegają niemal wszystkie liczące się firmy spedycyjne. Ubezpieczenie ładunku gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie jego utraty lub zniszczenia. Lepiej jednak zapobiegać sytuacjom, które mogłyby zagrażać transportowanym towarom. Szczególnie dotyczy to materiałów niebezpiecznych, które same w sobie mogą być przyczyną katastrof na morzu. W efekcie stanowią zagrożenie zarówno dla człowieka, jak i całego środowiska.

Nad bezpieczeństwem statków, ładunków i załóg czuwa przede wszystkim Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO). To ona jest odpowiedzialna za opracowanie przepisów dotyczących transportu morskiego. Oczywiście pierwsze miejsce zajmuje dobro człowieka. Dlatego powstała długa lista przepisów i procedur, które należy podjąć w sytuacjach kryzysowych na morzu. Nad kwestiami bezpieczeństwa czuwa także m.in. agencja celna. Restrykcyjne egzekwowanie obowiązujących norm pozwala do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji na morzu.